نوشتار اجلال قوامی در حاشیه لغو سفر حسن روحانی به کردستان

«اجلال قوامی»: «آمدن یا نیامدن،مشکل جای دیگری است»

در فاصله یک هفته دوبار سفر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران به کردستان لغو شد. بار اول بدون هیچ گونه توضیحی و این بار شرایط آب و هوایی را علت لغو این سفر عنوان کردند.بهر حال لغو این سفر از دو حالت خارج نیست.

اول اینکه: آمدن شیخ امید! به کردستان بدون دستاورد مشخصی به لحاظ توسعه اقتصادی و صنعتی بوده واین سفر هیچ خروجی قابل اعتنایی نداشته و نیامدن بهتر از آمدن است.

دوم اینکه: با توجه به کارنامه دولت در این ۶ سال و نارضایتی مردم از عدم تحقق وعده ها و بدعهدی ها، آمدن حسن روحانی با استقبال بسیار سرد مردم مواجه می شد.هر چند بنرهای فراوانی با هزینه های گزاف از جیب مردم در سطح کوی و برزن سفر رئیس جمهور را خوشامد می گفت.

هوا نه ابری و بارانی ست نه سرد و یخبندان.ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا بگویند مشکل از آب و هواست.مشکل جای دیگری است.از آب و هوا مایه نگذارید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × چهار =