اجلال قوامی؛ به مناسبت پانزدهمین سالگرد توقیف یک نشریه

اجلال قوامی روزنامه‌نگار سنندجی، در پانزدهمین سالگرد توقیف هفته نامه «پیام مردم» نوشتاری تحت عنوان «داوری‌ها را به پیش داور اندازیم» منتشر کرده است، متن کامل این نوشتار که در اختیار کانون مدافعان حقوق بشر کردستان قرار گرفته است در ذیل می‌آید:

«دی ماه پانزده سال پیش بود که اولین شماره هفته نامه پیام مردم با رویکردی خبری و تحلیلی منتشر شد.پیام مردم گفتمان و هویت خود را دموکراسی و حقوق بشر تعریف می کرد و بر همین مبنا کوشید تا نگاهی نو به دموکراسی، حقوق اتنیکی، حقوق زنان،و محیط زیست داشته باشد.هویت خواهی کردی هم در تار و پود پیام مردم تنیده بود و از این روی در هر شماره مطالبی در باب هویت و ناسیونالیسم کردی به چشم می خورد.

پیام مردم تلاش داشت تا بازتاب خواست و مطالبات نادیده ی مردم باشد.منطقه  ممنوعه های  سلیقه ای را درنوردید و در نوع خود ساختار شکن بود.سرزنش ها و طعنه ها را به جان خرید، گاه جویای نام خواندنش و گاه معاند.از راست و چپ بر پیام مردم زنهار دادند.اما گردانندگان این هفته نامه بر آن بودند تا طرحی نو دراندازند.در اندک زمانی پیام مردم دردانه ی دکه های مطبوعاتی شد و استقبال پرشمار مردم از آن خامه ی قلم این هفته نامه را پررنگ تر و جان کلام را گرم تر کرد.

دوازده شماره پیام مردم در حالی منتشر شد، که طاقت بسیاری ها را طاق کرد و در حالی که شماره سیزدهم آن زیر چاپ بود، به محاق توقیف رفت و به محکمه رفت.اینک پس از پانزده سال از جوانمرگی پیام مردم به نظاره نشسته ایم و داوری در این باب را پیش داور می بریم.»

اجلال قوامی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

6 + 17 =